Det “nye gymnasiale it-fag”

Det nye it-fag kan udbydes som valgfag og/eller del af en studieretning fra skoleåret 2011/12 i foreløbig en treårig forsøgsperiode. Faget på C- og B-niveau udbydes på alle  de gymnasiale uddannelser, og målene er tonet fagligt i forhold til de forskellige gymnasiale uddannelser.

Målet med faget er at få skabt et moderne it-fag, der giver relevante it-kompetencer – og kan inspirere eleverne til at vælge at studere videre inden for området. Gennem teori og praktisk arbejde skal it øge elevernes evne til at forholde sig til den enkeltes, uddannelsens og samfundets brug af it. Faget skal gøre eleverne i stand til at håndtere it som en teknologi i stadig udvikling, under inddragelse af innovative og eksperimenterende elementer.

De første erfaringer med udvikling og omsætning af undervsiningsforløb er blevet ledsaget af It-vest, de samarbejdende universiteter om danske it-uddannelser.

Via IFTEK.dk kan man frit downloade undervisningsforløb, suppleret med videnskabeligt forankrede noter, til informationsteknologi C & B. Her findes forløb omkring sociale medier, sms, reklamespil, webshop, musikdeling, m.fl.