Profilering af HTX

Undersøgelsen betragtede, hvordan HTX-gymnasierne sender signaler udadtil om deres læringsmiljø: Brochurer, virtuel profilering og skolernes fremtoning.

Hos unge og forældre er det tekniske gymnasium stadig underprofileret. Dette er i <XX-it> dokumenteret via interview i med 12 pigegrupper, samtaler med UU-centre og med HTX-uddannelsesledere, efterår 2012.

HTX-gymnasierne blev i anledning af projektet endnu mere opmærksomme på den mangelfulde argumentation og virkemidler i deres markedsføring såvel som de gode potentialer ved videreudvikling af brobygning.

 

“Det sikreste valg” og “HTX som et forspring”

Det almene gymnasium STX synes at være standardvalget, ofte begrundet med at være “det sikre valg”. For uddannelseskyndige synes dette at være en ubegrundet fordom hos forældre, unge og nogle vejledere.

HTX-gymnasiernes vejledere, ledere m.fl. er klare over, at deres undervisning og resultater er yderst bæredygtige, men at de er nødt til at “sælge varen” langt bedre end hidtil.

Studievejlederne ved, at “HTX er det sikreste valg”, da en HTX-studentereksamen giver umiddelbar adgang til de fleste videregående almene og tekniske uddannelser. Det gælder fx de hos piger populære studier til læge, dyrlæge, jordmoder eller sygeplejerske.

Teknisk gymnasium tilbyder naturvidenskabelige / tekniske fag og sprogfag på A-niveau. HTX er den gymnasieform, der har de fleste fag på B-niveau. Til gengæld har eleverne sammenlagt et færre antal fag.

 

Download præsentation fra HTX i Tønder (udarbejdet af mangeårig vejleder Jens Malle, pdf, 12 mb).

Med fakta om fag og muligheder på HTX og mange eksempler på praktisk omsætning: Fx i forhold til solenergi, beklædning, miljøteknik og sundhed.

 

 

Download presentation fra HTX Aarhus Tech (2013, pdf, 9 mb).

Den erfarne vejleder understreger i sine præsentationer, at unge “får et forspring”, når de vil noget med naturvidenskabelige fag. Desuden bliver HTX-elever vant til at forholde sig teoretisk, praktisk og aktivt til den teknologiske udvikling, som præger hele vores verden.

Markedsføringsmaterialer

Fokusgruppeinterview med unge piger afdækkede, at pigerne næppe orienterer sig gennem trykte materialer som foldere og brochurer. Pigerne bruger stort set kun internettet og personlige relationer for at søge information.

MEN – når pigerne får udleveret infomaterialer med en mangelfuld signalværdi, trækker det øjeblikkeligt nedad i deres opfattelse. Foldere opleves som appetizers. Dermed skal de

  • være farvestrålende
  • udtrykke genkendelighed og liv fra deres egne miljøer
  • give kortfattet information
  • illustrere dagligdagen på gymnasiet
  • og hænge sammen med virtuelle medier.

Flere piger foreslog i den indledende fokusgruppe undersøgelse med stor selvfølgelighed inddragelse af unge i produktion af alle typer markedsføringsmaterialer.

 

Eksempler fra HTX-gymnasierne

På HTX Aarhus Tech har eleverne på tværs af årgangene fået rammer for at lave et skolemagasin.

“Face it” udkom første gang i nov. 2012, og eleverne satser på 4 årlige udgaver. Alt er elevproduceret: Idégenerering, design, historier, billeder, annoncefinansiering og trykstyring – også online udgaven om bladet!