Tal til eftertanke

“Det kønsopdelte arbejdsmarked”, Beskæftigelsesministeriet (okt. 2008)

Kun 15% af den arbejdende befolkning befinder sig i job, hvor kønsfordelingen er ca. 50/50.

50% af mændene arbejder inden for et område, hvor 80% er mænd. 50% af kvinderne arbejder inden for et område, hvor 80% er kvinder. 40% af befolkningen er uddannet inden for næsten rene mande- eller kvindefag.

85% inden for pædagogisk arbejde er kvinder. 93% inden for sygepleje og omsorg er kvinder. 16% af alle uddannede kvinder har en social- og sundhedsuddannelse.

I samtlige nordiske lande har en større andel kvinder end mænd opnået en videregående uddannelse eller højere uddannelsesniveau.

40% af alle kvinder arbejder i den kommunale sektor. 16% af alle mænd arbejder i den kommunale sektor, fx med vandforsyning samt vej og park. Mænd er i overtal i den private sektor og den statslige sektor.

Mellem hønsegård og mandehørm

Det er en udbredt opfattelse blandt virksomhedsledere og medarbejdere, at der er en bedre tone på de arbejdspladser, hvor kvinder og mænd arbejder sammen. Det gode arbejdsmiljø skal i mange tilfælde findes mellem “hønsegård og mandehørm”. Det kan være en fordel for virksomheden, hvis man ikke primært fokuserer på sin kollegas køn, men forholder sig til vedkommendes kvalifikationer og ambitioner.