En didaktisk ramme

Hvorfor og hvordan

Undervisere planlægger almindeligvis deres undervisning ud fra deres individuelle præferencer. Nogle foretrækker stor systematik og skarp tidsstyring, imens andre opererer agilt ved hjælp af deres værktøjskasse med metoder og erfaringer og i løbende “forhandling” med eleverne.

Det er fælles for alle, at man relaterer til fagenes faglige mål, til elevernes forudsætninger og til de rammer der er til rådighed. Didaktiske dimensioner omhandler desuden indhold af undervisningselementer såvel som evaluering af læringsproces og videnprodukter. Nyere didaktik inddrager omverdenens teknologiske muligheder og deres indflydelse på undervisningen.

Vejledning til bekendtgørelserne indeholder ofte didaktiske overvejelser, dog ingen egentlig operationel model.

Model “Didaktik 2.0″

HTX-projektdeltagerne har valgt en fælles didaktisk model mhp. planlægning og beskrivelse af undervisningsforløb.

“Didaktik 2.0″ inddrager Web 2.0´s indflydelse på gennemførelse af undervisning. Modellen bygger på læreres erfaringer fra folkeskolens udslusningstrin (red. Gynter, 2010) og er i anledning af <XX-it> blevet videreudviklet til HTX-gymnasial brug, så vidt det kunne give mening.

Download model, opdateret version 07-09-2013. Modellen er suppleret med vejledende spørgsmål til hver af dimensionerne.

 

 

Didaktisk vejledning til det nye it-fag

Undervisningsministeriets vejledning til det nye it-fag indeholder desuden didaktiske anbefalinger. Heriblandt den produktorienterede model “Stepwise improvement”, der omhandler elevernes arbejde med at konkretisere, udvide og omstrukturere det faglige produkt.

Processen brydes ned i flere enkeltelementer, i starten med en høj grad af lærerstyrede elevarbejder med gennemprøvede eksempler (vejledninger, tutorials mm), Worked examples (WE).

Eleverne overtager gradvist processen med egen produktion, dels gennem forbedring og løsning af konkrete delopgaver i deres projekt, dels gennem arbejdet med at udvide kravspecifikationerne til produktet og til den færdige produktion.