Kønsfordeling i it-erhvervet

Hovedparten af de beskæftigede i it-branchen er mænd. Det føres tilbage til, at mænd er i overtal på de udddannelser med teknologisk sigte, der leverer mange medarbejdere til it-erhvervet.

Udviklingen ifra 1995 til 2009 viser, at der bliver færre kvinder i it-erhvervene, med et fald fra 33,9% (1995) til 27,7% (2009)!

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Erhverv, se desuden It-erhvervet i nøgletal, udgivet af It-branchen, juni 2011