Kritiske betragtninger

Størrelsen af interviewgruppen

Selvom den samlede interviewgruppe synes relativt stort og bredt sammensat, betyder et udvalg af 92 piger et begrænset datagrundlag. Men idet der kunne peges på ret klare svarmønstre på tværs af grupper og regioner, kan det antages, at der er en vis almengyldighed i pigernes holdninger og svar.

Gruppedynamikken

Indenfor de enkelte fokusgrupper forekom til en vis grad ensartede eller ret lignende besvarelser. Det skyldes formodentligt den gruppedynamik, der dels bestod på forhånd, dels opstod under interviewene.

Intervieweren forsøgte at modvirke standardsvar, ved at lægge op til forskellige læringsstile og ved at sørge for, at hver enkelt pige kom til orde. Dog kan det ikke udelukkes, at enkelte piger ikke kom frem med mere outrede statements pga. den kollektive interviewform.

At gruppedynamikken først og fremmest virkede befordrende, blev understreget ikke mindst af pigerne selv, der efter interviewene gav udtryk for at have fået nye idéer, at det havde været “sjovt at tænke over tingene og høre de andre”.

Dybden i besvarelserne

Det kunne have været ønskværdigt at gå i dybden og udfolde stort set alle enkeltemner i undersøgelsen. Desværre var der begrænsede ressourcer til rådighed hos både folkeskoler, vejledere og interviewer. Derudover skulle der tages højde for pigernes koncentrationskapacitet omkring enkeltemnerne.

Som udgangspunkt var der “kun” brug for grove indikatorer på pigernes ønsker og behov. Derfor blev der bevidst valgt et bredt undersøgelsesdesign, på bekostning af dybden i besvarelserne.