Fokusgruppe interview med unge piger

Hvad blev foretaget

Som grundlag for udvikling af “mere pigerettede” læringsaktiviteter og et mere “pigevenligt” HTX-læringsmiljø, blev 12 fokusgrupppe interview gennemført, med i alt 92 unge piger i projektbyerne Aarhus, Aabenraa, Tønder, Herning og Viborg.

Interviewene omhandlede pigers syn på it og et arbejde med it, drømmene om deres fremtidige arbejdsliv, deres foretrukne måder at lære på og trivslen på et uddannelsessted. Desuden bedømte pigerne en række profilmaterialer. Download det strukturerede interviewskema.

Interviewene blev afholdt okt.- dec. 2012 på folkeskoler i 8.-10. klasser med grupper á 4-11 piger i alderen 13-17 år.

Skolerne lå i både land- og bydistrikter. Der var repræsentation fra både skoler, hvor forældrene kan betegnes som ressourcestærke, og fra skoler hvor forældrene typisk har en uddannelsesfjern baggrund. Interviewgrupperne bestod størstedels af piger med etnisk dansk baggrund, kun to af grupperne bestod størstedels af piger med anden etnisk baggrund.

Afhængigt af lokale forhold, var pigerne enten blevet udpeget individuelt på tværs af klasser, havde meldt sig som interesseret eller deltog som pigeandel af én klasse.

… og hvordan

Interviewene varede typisk 50-60 minutter. Interviewformen var struktureret, dog ikke standardiseret. Det samme interviewforløb kunne gennemføres 12 gange inden for nogenlunde samme tidsramme, i nogenlunde tilsvarende opbygning og rammer. Kun 1 interview måtte forkortes pga. udefrakommende omstændigheder.

Der blev arbejdet med multisvarformer i interviewene:

  • Mundtlige refleksioner over åbne spørgsmål
  • Kvantitative scoringer
  • Fysiske placeringer i lokalet i forhold til en given ramme
  • Korte skriftlige statements
  • Associationer på fremlagte mediematerialer

Dokumentation foreligger i form af udførlige interviewnoter, fotooptagelser, enkelte lydoptagelser og  pigernes skriftlige statements.

Inspireret af “Dataindsamling og spørgeteknikker”, Ib Andersen, 2006.