Lokale partnerskaber

Formålet med gymnasiernes virksomhedssamarbejde er at synliggøre, hvordan arbejdet med it foregår i praksis og hvad konkret en beskæftigelse med it kan føre til.

Pigegruppens videoproduktion præsenteres over for virksomhedens leder

De lokale gymnasier og virksomheder aftaler indbyrdes indholdet og formen for deres samarbejde. Samarbejdet består eksempelvis i:

  • it-professionelle kvinder besøger skolen som rollemodel
  • gymnasiepiger kommer på virksomhedsbesøg / i “praktik”
  • virksomheden leverer undervisningsrelevante opgaver til skolen
  • eleverne samproducerer relevante it-produkter med virksomhederne
  • virksomheden sparrer på skolens undervisnings- eller markedsføringsmaterialer

<XX-it> har resulteret i en guide til HTX for at etablere og gennemføre et virksomhedssamarbejde, der er til gavn for alle parter. Læs mere og download her.

Eksempler og erfaringer fra samarbejde mellem projektets HTX-gymnasier og deres tilknyttede virksomheder indgår i resultaterne fra <XX-it>.

Partnerskaber

Følgende partnerskaber er indgået:

I Aarhus arbejder HTX sammen med

  • Oracle Danmark ApS

I Tønder / Aabenraa arbejder HTX sammen med

  • Solar med afdelinger i Vejen og i Kolding

I Herning arbejder HTX sammen med

I Viborg arbejder HTX sammen med socioøkonomiske interessenter og virksomheder