Lokale vejledningsprocedurer

Her følger en beskrivelse af, hvordan UU-centrene har organiseret deres vejledningsforløb i Herning, Aabenraa, Viborg, hhv. Aarhus.

UU Aarhus

….

UU Herning

….

UU Aabenraa

….

UU Viborg

….