Tal og fakta om it-branchen

Her findes it-erhvervet i tal (senest offentliggjorte tal, kilde It-branchen).

Omsætning 2009

It-erhvervets omsætning er på næsten 170 mia. kr., svarende til 5,8 % af alle danske virksomheders omsætning. Der er stor forskel på størrelsen af underbrancherne i it-erhvervet. Fordeling af omsætning:

  • it-konsulentvirksomhed med 62 mia. kr. (36%)
  • it-engros med 52 mia. kr. (31%)
  • telekommunikation med 42 mia. kr. (25%)
  • it-industri med 14 mia. kr. (8%).

Værditilvækst 2009

682.000 kr. pr. fuldtidsansat i it-erhvervet samlet set. Til sammenligning er tallet for det samlede danske erhvervsliv 363.000 kr.

Ansatte 2009: 92.000 fuldtidsansatte.
Samlet vurderes det, at kun ca. 40% af alle it-stillinger er inden for it-erhvervene (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling). Såvel større som mindre virksomheder inden for andre brancher har i dag ofte egne it-afdelinger eller ansatte. Desuden er ikke alle stillinger i it-erhvervet it-stillinger, men eksempelvis også it-virksomhedernes administrative ansatte.

Eksport 2009: Den samlede eksport af it-varer og service er på 30 mia. kr.

It-investeringer 2009: I 2009 udgjorde it-investeringerne 28% af de samlede faste bruttoinvesteringer i Danmark. Siden 1990 er andelen næsten tredoblet.