Henvisninger

Her findes udvalgte materialer, der danner baggrund for <XX-it>. Listen er under løbende udvikling.

Kvinder/piger og it

Køn og mangfoldighed

 • “Åbne og lukkede døre – en antologi om køn i pædagogik”, Frydenlund, 2010
 • “Mangfoldighed på danske arbejdspladser – byrde eller styrke?”, Annette Kamp og Peter Hagedorn-Rasmussen i Tidsskrift for Arbejdsliv, 2004, journal nr. 2

IT OG PÆDAGOGIK

 • “Styrk deltagerperspektivet”, Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet. Artikel i “Unges motivation og læring”, Hans Reitzels Forlag, 2013
 • Danmarks Evalueringsinstitut EVA: It i skolen, erfaringer og perspektiver, 2009
 • Danmarks Evalueringsinstitut EVA: IT på erhvervsuddannelserne, 2010
 • “Didaktik 2.0″, red. Karsten Gynther, Akademisk Forlag, 2010
 • “Fokus på læring 3.0″, Ole Lauridsen, Akademisk Forlag, 2012
 • ”Skolens læringsmiljø”, Sidsel og Einar M. Skaalvik, Akademisk Forlag, 2007
 • Karaktergennemsnit på gymnasielle ungdomsuddannelser
 • Det nye it-fag, Ministeriet for Børn og Undervisning

Tidligere FoU projekter på det gymnasiale område

Uddannelsesvalg & karrieremuligheder

 Kommunikation og markedsføring

 • “Marketing 3.0″, Philip Kotler m.fl., Wiley, 2010
 • “Kommunikationsteori”, red. Jørn Helder m.fl., Hans Reitzels Forlag, 2009

Undersøgelsesmetoder

 • “Fænomenologi – teorier og metoder”, red. Bjørn Schiermer, Hans Reitzels Forlag, 2013
 • “Dataindsamling og spørgeteknikker”, Ib Andersen, Samfundslitteratur, 2006