“Pigevenlige” brobygningsforløb 2013

Nye typer brobygning for piger i Aabenraa, Tønder, Herning og Viborg

Brobygning kan gøre den afgørende forskel, når unge piger skal vælge ungdomsuddannelse. I løbet af 2013 afprøves nye former for (ekstraordinær) brobygning, der særligt tager højde for pigers ønsker til læring og deres drømme om fremtiden.

De tekniske gymnasier har i samråd med deres lokale UU-centre planlagt brobygningen ud fra konklusioner fra forundersøgelsen med 92 folkeskolepiger. De nye forløb er testforløb.

 

24-TIMERS MEDIA SCIENCE CAMP FOR PIGER, nov. 13

HTX Herningsholm tilbød folkeskolepiger i 9. og 10. klasser et 24-timers camp, med fokus på medier og science. HTX ville dermed formidle, at it & science linjer også er tilgængelige for piger og giver god mening ift. videregående uddannelser og jobs.

Kvindelige HTX-undervisere gennemførte den faglige undervisning og trivsel i løbet af campen. I workshops med bl.a. grafisk design og it-projektmetoder producerede pigerne netaviser / blogs v.hj.a. de nye medier. Et kvindeligt it-professionelt dommerpanel kårede afslutningsvis det bedste produkt.

Download invitation til campen . Gennemført d. 14.-15. nov. 2013. Campen var hurtigt udsolgt. Et begrænset deltagerantal på 48 piger gjorde, at campen blev kørt 2x parallelt.

Download didaktisk beskrivelse af campen (dec. 13)

Fra evalueringerne:

  • 90% af pigerne tilkendegav, at de min. delvist havde lært noget, som de ellers ikke ville have beskæftiget sig med.
  • 71% havde opdaget, hvad de var gode til med it.
  • 70% mente, at deres nye færdigheder endda kunne bruges i allerede i folkeskolen.
  • Endelig kunne 96% af pigerne nu se, at der var delvist gode eller rigtig gode muligheder for kvinder i it-branchen!

Og “hyggebarometret” var if. pigernes evalueringer helt i top!

MEDIEDAG PÅ HTX/HHX TØNDER I KØNSOPDELTE GRUPPER, SEPT. 13

HTX/HHX Tønder har udviklet en “it og mediedag”, der direkte relaterer til science strategien i Tønder Kommune.

Konceptet bygger på et miks af it og hygge – mere end på en ren teknologisk tilgang. Hovedprincippet er at sætte de unge i centrum: Dygtige “instruktørelever” fra 2. og 3. årgang HTX / HHX “underviser” folkeskoleeleverne i særligt skabte ungdomsmiljøer.

Med højt tempo og præcision byder 6 elevdesignede workshops på mulighed for at fremstille egne it-produkter i kønsopdelte grupper: Fotoretouchering, videoproduktion, anmeldelse af film- og computerspil, sjov programmering og webkommunikation.

Gymnasiet inviterede samtlige 9. klasser direkte via klasselærerne – og samtlige 9. klasser takkede ja! Dermed blev der afholdt et 2-dages forløb for de i alt ca. 270 folkeskoleelever.

Download infofolder om forløbet: Side 1side 2side 3side 4. Er med overvældende stor succes gennemført d. 26. sept. 2013.

Detaljeret didaktisk beskrivelse, download her!

Evaluering, download her (coming up)

Parallet arrangement for uddannelsesprofessionelle

2 af skolens vejledere gennemførte parallelt et forløb for 9. kl. folkeskolelærere og de lokale UU-vejledere. I særskilte rammer drøftede man indhold af studieretninger og krav for optagelse på HTX / HHX, samt forskelle mellem STX / HHX / HTX. Yderligere præsenterede man muligheder en forvideregående uddannelse og en karriere med en erhvervsgymnasial studenterksamen.

 

Screencast i Aabenraa, januar 2013

Piger undervurderer ofte deres it-kompetencer. Derfor gennemførte programmeringsunderviseren et pilotforløb med screencast. Pigerne skulle fremstille produktioner, hvor de selv instruerede i fx brug af Facebook, madlavning, etc. Download underviserens faglige introduktion, som  han gav selv via en screencast.

Forløbet var planlagt sammen med UU Aabenraa, og de 10 piger fra 8. og 9. klasser medbragte egen laptop. En evaluering af forløbet viste flotte resultater. Udover øget positiv interesse i valg af HTX, udtrykte pigerne stor tilfredshed med den it-integrerede undervisning. Én af pigerne omsatte kort efter de nye it-færdigheder til eget brug i folkeskolen.

Download didaktiske overvejelser (nov. 13).

Design af smartphones i Herning, forår 2013

Da mange piger er interesseret i designdelen af teknikken, har HTX Herningsholm udviklet kønsrelaterede opgavesæt til brug i de almindelige brobygningsforløb.

Opgaven går ud på, at eleverne skal designe en “iPhoneBoy”, hhv. en “iPhoneGirl”. Eleverne skal aflevere designudkast, tekniske kravspecifikationer og begrundelse for deres valg.

Pga. forårets lock-out af folkeskolelærere ifm. arbejdsmarkedskonflikt, kunne forløbet desværre kun gennemføres en enkelt gang. Resultaterne viste dog, at pigers og drenges læringsprodukter adskilte sig markant fra hinanden.

Download elevopgave og underviserinfo

Videojurnalisme i Viborg, efterår 2013

HTX Mercantec satser på pigers lyst med ”en journalist i maven!”. Brobygningsforløbet vil være en ”miniudgave” af skolens velafprøvede læringsforløb (forår 13), hvor HTX-piger fremstillede videoproduktioner til en socioøkonomisk virksomhed.

Mercantec inddrager en professionel kvindelig videojournalist som rollemodel. HTX samarbejder med en mangfoldighedskonsulent fra Region Midt, der formidler til de små virksomheder.

Download beskrivelse. Implementering forventes i løbet af efterår 13.

 

“HYGGELØRDAG” I AARHUS, APRIL 13

Et godt socialt samvær er vigtigt for piger og deres læringsprocesser. HTX forsøgte at forbinde det med, at piger skal kunne se mening i det de lærer.

I samarbejde med virksomheden Oracle og det unge it-udviklingsmiljø Open Space Aarhus organiserede man en lørdag eftermiddag. Her skulle piger få mulighed for at opleve hands-on, hvordan HTX med it-teknologi “giver et forspring”. En it-professionel kvindelig rollemodel ville introducere til realiteterne i en it-karriere.

Dette forløb måtte aflyses pga. for få tilmeldinger.