Begejstring over samarbejde HTX / it-virksomhed

Nov. 13: Der er med stor tilfredshed hos både virksomheder, elever og undervisere gennemført pilotforløb i foråret 13. Forløbene blev videreudviklet og udvidet i løbet af efterår 13. De første evalueringer viser ligeledes høj faglig kvalitet, engagement og motivation hos piger, samt stor tilfredshed hos virksomhederne.

 

PIGEPRAKTIK HOS ORACLE

13-15 nov. 13: Aarhus Tech og Oracle har været samarbejdspartnere om en 3-dages praktik med 20 piger i it-virksomheden i Ballerup. Programmet omfattende afdækning af arbejdsgange i en it-virksomhed, programmering af apps og udarbejdelse af præsentationer, hvilket samtidigt dækkede kompetencemål fra pigernes kom/it undervisning. Den “virksomhedsforlagte undervisning” blev udført af virksomhedens medarbejdere, fortrinsvist kvindelige rollemodeller, ledsaget af en HTX-underviser.

Stor begejstring hos piger, hvoraf 86% efter praktikken kunne se gode eller rigtig gode muligheder for kvinder i it-branchen!

Også begejstring i virksomheden over de meget aktive piger og deres gode afsluttende faglige produkter: “Mit kollegateam, som stod for de forskellige workshops var vildt begejstret for pigerne og syntes, at det var en fornøjelse at undervise dem. Rigtig mange kolleger i huset har kommenteret projektet meget positivt – inkl. den administrerende direktør.”

 

PIGECAMP I HERNING MED KVINDELIGT DOMMERPANEL

14-15 nov. 13: HTX Herningsholm gennemførte et noget anderledes brobygningsforløb for 48 unge folkeskolepiger: Et mediecamp over 24 timer med forskellige it-workshops. I alt var fokus på både læring og godt samvær.

Et professionelt kvindeligt dommerpanel bedømte pigegruppernes faglige slutprodukter, der bestod af netaviser. CEO Serina Klejstrup, Electi ApS, var begejstret over de unge pigers idérigdom og tilgang til at bruge medier. Lyt til direktørens bud på, hvad unge piger kan og hvad de kan bidrage med i it-branchen.

 

HHX/HTX TØNDER & SOLAR DANMARK

16. juni 13: Et tværfagligt forløb over 3 hele dage i Informationsteknologi A-niveau og engelsk blev afsluttet med elevers analysereapporter.

Projektet og it-underviseren har rykket ved pigernes karriereopfattelser

Formålet var at byde ind med forslag til videreudvikling af virksomheden Solar´s hjemmeside. Ud fra virksomhedens målgruppebeskrivelse, identficerede eleverne testpersoner, som gennemførte “tænke-højt-tests”. Eleverne optog testene per screencast og drog konklusioner på tværs. De endelige rapporter er leveret til virksomheden.

To rene pigehold gjorde et fortrinligt og grundigt stykke arbejde, hvilket resulterede i 10- og 12-taller. Men projektopgaven flyttede også pigernes opfattelse af egne it-kompetencer og ikke mindst deres syn på en mulig karriere med it.

Lyt til pige, der har fået øjne op for en karriere med it

Lyt til pige, der forklarer sit engagement i projektopgaven ved at hun føler, hun kan hjælpe virksomheden

 

MERCANTEC & BORGERHUSET STATIONEN

12. juni 13: I et 6-ugers forløb har 6 elevgrupper – heraf en ren pigegruppe – udarbejdet en viral video til Stationens musikfestival for unge ´Vibstock´ i Viborg.

Pigerne arbejder tæt sammen om storyboard

Forløbet kørte i faget Kom/IT på A-niveau, hvor eleverne analyserede målgrupper og deres behov. Herefter blev ud fra AIDA-modellen produceret prototyper til en viral kampagne. 2 af videoerne blev valgt ud af Stationens styreguppe for Vibstock festivalen og skal professionaliseres i løbet af de næste uger. Virksomheden valgte pigegruppens løsning, der havde været “i ærlig konkurrence” med drengegruppernes produkter.

Stationens daglige leder Steen Nysom gav konstruktive tilbagemeldinger på elevernes produkter. Det havde ikke bare en motiverende effekt på eleverne, men har ifølge eleverne selv også øget deres seriøsitet: “Man skal aflevere noget der skal bruges i virkeligheden.”

Pigegruppen havde skabt et “intelligent” og ambitiøst produkt, hvor pigerne selv havde researchet på tekniske løsninger, som de endnu ikke havde lært i undervisningen.

Lyt til pigernes kommentarer om deres tekniske research

Lyt til Stationens daglige leder Steen Nysom om hans syn på samarbejdet med HTX

Lederen kan se en klar fordel i at involvere ungdomsuddannelser i kommunikationsprodukter for Stationens forskellige afdelinger og aktiviteter. De unge bidrager især med kendskab og kompetencer inden for de digitale medier, og via samarbejdet består desuden chance for, at de på sigt tilknyttes borgerhuset som aktive frivillige.

 

HERNINGSHOLM & MEDIEHUSET HERNING FOLKEBLAD

17. maj 13: HTX Herningsholm og Mediehuset Herning Folkeblad har i løbet af forår 2013 haft et entusiastisk projektsamarbejde om effekten af mediehusets portal på unge.

I anledning af <XX-it> har virksomheden bidraget med faglig ekspertise fra praksis, imens projektgrupper fra 1.Z HTX kunne komme med kvalificerede analyser fra undervisningen. Herefter har en kvindelig multimediedesigner vurderet elevernes opgaver ud fra hendes praksissyn. Pigegruppen fik rigtig gode tilbagemeldinger:

“Struktureret, veldisponeret, klar rød tråd. Gode konkrete forslag med flot sprog. Særligt fint afsnit om skrifter og farver, flot tilgang.”

Multimediedesigneren har også bidraget som kvindelig rollemodel i den løbende kontakt med eleverne. Læs mere om June her.

Afslutningsvist gennemførte klassen et virksomhedsbesøg, som dels gav indsigt i arbejdsgangene i mediehuset, dels bidrog til diskussion af faglige teoretiske emner, såsom gestaltlove i praktisk omsætning.