Presse & præsentationer

Præsentationer

Præsentation på Danmarks Læringsfestival, 26. marts 14, åbningssession d. 26. marts. Download festivalmagasin (15 mb), se s. 22.

 

Omtale “De sikre piger skal også udfordres på deres uddannelsesvalg!“, UU DANMARK´s hjemmeside, 5. marts 14

Præsentation over for lærerkollegiet HG, HHX og HTX Tønder, 23. jan. 14. Ca. 25 undervisere og ledere reflekterede over egen undervisning og fokuspunkter for videreudvikling, ud fra et oplæg om pigers behov og præferencer.

Præsentation over for lærerkollegiet på HTX Herningsholm, 11. dec. 13. De lokale projektledere udfoldede de “pigevenlige” forløb med de gode resultater, som man havde opnået lokalt. fra Underviserne bidrog med en række pointer til videreudvikling for egen undervisning på egen skole.

Præsentation af forundersøgelsens resultater overfor samtlige UU-vejledere fra UU Viborg, 10. dec. 13. Man diskuterede bl.a. den politiske kontekst for at kunne udfordre også “afklarede” stærke elever.

Præsentation for projektet “Erhvervssynergi” med flere jyske HTX og HHX gymnasier, 27. nov. 13. Projektlederen fra HTX Aarhus videregav erfaringer fra pigepraktikken hos Oracle.

Præsentation og dialog med en gruppe medarbejdere fra it-virksomheden Oracle, 24. okt. 13, Ballerup. Projektlederen og projektkonsulent for <XX-it> afholdt en præsentation om projektets resultater og konklusioner. Virksomhedens uddannelsesleder Pernille Ring supplerede med beretning om den forestående ´pigepraktik´ i samarbejde med to tekniske gymnasier.

Præsentation på it-messen i Horsens, 10. okt. 13. It-underviseren Gitte Mühlendorph beskrev HTX Herningsholms gode erfaringer med virksomhedssamarbejde.

 

Præsentation af resultater og materialer fra <XX-it> til HTX-ledernetværk ved regionsmøde i Syddanmark, 8. okt. 13, v/ uddannelseslederne Peter Brodersen, EUC Syd og Klaus Christensen, HTX Herningsholm. Fortsat forsyning med information og kommende materialer er iværksat.

 

Præsentation på konferencen “Teknologi og innovativ undervisning”, 10. sept. 13, Aars. Mercantecs uddannelsesleder Mads Schmidt Haagensen berettede om delresultater og anbefalinger fra <XX-it>.

 

Præsentation og dialog med alle UU-vejledere hos UU-Center Herning, 17. sept. 13, v/ projektkonsulent Regina Lamscheck-Nielsen. Det videre parløb mellem UU-centret og HTX Herningsholm om innovative brobygningsaktiviteter er i støbeskeen.

 

Præsentation for alle HTX-undervisere på Mercantec 9. sept. 13, Viborg

Samtlige HTX-undervisere lyttede til præsentation af arbejdsmetoder og de foreløbige effekter i <XX-it>. Stationens daglige leder Steen Nysom berettede desuden om borgerhusets vinkel i samarbejdet, og der blev lagt op til fortsatte og nye fælles aktiviteter.

 

Præsentation for foreningen ADA – kvinder i it-branchen, 27. nov. 12, Aarhus

Resultaterne fra projektets 12 fokusgruppe interview med unge piger blev præsenteret for en gruppe it-professionelle kvinder. Se online præsentation. Kvinderne diskuterede og udfordrede analysens konklusioner og bidrog med inspiration til udvikling af vejledningsprodukter.

PUBLICERET

Omtale af <XX-it> i HK-artikel “Kvinder bliver presset væk fra uvikler-stillinger“, 27. jan. 2014. Med udtalelser fra projektets følgegruppemedlem Therese Hansen, Monzoom, om UU-vejledningens betydning og  muligheder for at tage indflydelse på unges valg af fag: “Man kunne spørge, hvorfor Danmark har et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i vesten.”

Nyhedsbrev fra UU Danmark, 11. Dec. 13

Om piger & it på HTX Herningsholm

TV Midt Vest, 04.11.13

Om Mediedagen i Tønder, 26-27 sept. 13

Jyske Vestkysten, 28.09.13: ”Spot på it-muligheder”

Ugeavisen Tønder:

Digeposten:

Sociale medier:

ARTIKLER

4. marts 2014: Nyhed om vejledningsapp “Gør en forskel med it!”
Download pressemeddelelse med omtale af den nye app og hvordan den kan bruges i praksis.

 

 

Januar 2014: Artikel som bidrag til en antologi fra Syddansk Universitet, forfattet af Palle Guldbrandsen, uddannelsesleder HHX Tønder og uddannelseschef HTX EUC Syd,
“Hvordan synliggør man en unik studieretning?” - Artiklen reflekterer over HHX / HTX Tønders store mediedag, der radikalt ændrede folkeskolelevers syn på en erhvervsgymnasial uddannelse. Læs mere om mediedagen her, sept. 2013.

 

Juni/august 2013: Sammendrag af spændende mellemresultater kan downloades nu, og 4 uddybende artikler giver stof til eftertanke.

Sammendrag: “Har piger et særligt it-kromosom?

Ja, nej og ja!

De foreløbige resultater fra <XX-it> giver både stof til eftertanke og konkrete tips, når HTX-gymnasier og it-branchen vil tiltrække flere piger:
• Ja – piger har en særlig tilgang til it & læring.
• Nej – piger skal ikke behandles ”lyserødt”.
• Og ja – piger både vil, kan og er gode til it – på deres måde!

 

Juni 2013: <XX-it> har netop klargjort 4 artikler om projektets mellemresultater til publicering:

  • Artikel 1 “Hvad vil unge piger egentlig?” - fokusgruppeundersøgelse med 92 piger fra folkeskoler i 5 jyske byer. Om pigers fremtidsdrømme, kendskab til it, holdninger til markedsføringsmaterialer, præferencer for læring og trivsel.

Download billede: Folkeskolepiger i fokusgruppeinterview

  • Artikel 2 “It i undervisningen – hvordan egentlig?” - en ny undersøgelsesmetode, når en gymnasieafdeling har brug for at finde ud af, hvordan man anvender it og hvor man kan optimere indsatsen af it til pædagogiske formål

Download observationsgrid til undersøgelse

  • Artikel 3 ”Når vejledning gør en forskel“- også afklarede og stærke piger har brug for udfordring i personlig vejledning, hvis de skal kunne tænke og vælge ukonventionelle karreiereveje hinsides kønsstereotyper.
    De første forsøg med nye typer “pigevenlig” brobygning har vist, at piger bliver mere interesseret i teknisk gymnasium og at arbejde med it.

Download billede: Personlig vejledning

Download logo <XX-it>.