Evalueringer fra elever

Her ligger spørgeskemaer til de elever, som har deltaget i forløb under <XX-it>.

For evaluering af pigepraktik – log på og klik på “Pigepraktik hos Oracle”.

For evaluering af 24-timers-pigecamp på HTX Herningsholm – log på og klik på “Media Science Camp i Herning”.