Forrygende succes: Mediedag som ny form for brobygning

D. 26.-27. sept, afholdt HTX/HHX Tønder en nyudviklet “it og mediedag”, inspireret af <XX-it> og af Tønder Kommunes science strategi. Konceptet bygger på et miks af it og hygge – mere end på en ren teknologisk tilgang.

Samtlige 9. klasser i Tønder havde takket ja til arrangementet. Det resulterede i besøg fra over 270 unge og en ekstra mediedag!

Der var højt tempo i de enkelte workshops med mulighed for at fremstille egne it-produkter i kønsopdelte grupper: Fotoretouchering, videoproduktion, anmeldelse af film- og computerspil, sjov programmering og webkommunikation.

Og mere end det: Eleverne havde skabt særlige miljøer i hvert af workshoplokalerne, med alt fra baggrundsmusik, lyseffekter, udstillinger og professionel skiltning.

Ældre elever stod for faglige instruktioner af de unge fra 9. kl., hvilket vakte stor begejstring: “Det er de gode til!” lød det alle vegne. Også de ældre elever selv mente at kunne finde ud af det: “Man bliver bedre til det hen ad vejen.”

En igangværende evaluering viser allerede nu, at mediedagen har scoret højt. De allerfleste har fået “en fornemmelse for, hvad man kan bruge it til senerehen” og er blevet mere opmærksomme på, hvad de selv er gode til med it. Stort set alle “har haft det rigtig hyggeligt”.

Alt i alt har mediedagen ændret de unges syn på en erhvervsgymnasial uddannelse afgørende positivt.

Didaktisk beskrivelse og detaljeret evaluering, se her.

Download folder om mediedagen: Side 1side 2side 3side 4.

Mediedagen havde også høj bevågenhed fra både skolens topledelse, den lokale presse og repræsentanter fra Tønder Kommune. I et VIP-arrangement blev ambitionerne med mediedagen præsenteret og diskuteret.