15 læringsforløb

<XX-it> har genereret 15 “pigevenlige” læringsforløb, forankret på projektets 5 tekniske gymnasier i Viborg, Herning, Aarhus, Tønder og Aabenraa.

De nye forløb tager højde for pigers præferencer for læring og trivsel. I samtlige forløb har eleverne været inddelt i kønsopdelte grupper.

12 af forløbene er afholdt i 2013 og består af 4 brobygningsforløb og 8 undervisningsforløb, delvist virksomhedsforlagt. 2 yderligere brobygningsforløb er udviklet, hvoraf 1 er klar til iværksættelse i 2014. Ét læringsforløb er stadig igangværende med forventet afslutning i februar 14, imens det sidste læringsforløb påbegyndes og gennemføres i marts 14.

I alt omkring 500 elever har deltaget aktivt i forløbene pr. dec. 14, deraf knap 250 piger.

Beskrivelser og evaluering af forløbene samt didaktisk model er tilgængelige her.