Co-creation HTX & it- og medievirksomheder

Okt. 13: I løbet af projektet har man afprøvet forskellige former for samarbejde mellem HTX og it- og medievirksomheder mhp. nye typer “pigevenlige” læringsforløb. Forløbene har ført til gode effekter hos pigerne og til bæredygtige samarbejdsrelationer. Allerede i projektets afsluttende fase planlægger flere af gymnasierne nye tiltag for de kommende år.

Sammenlagt har forsøgene resulteret i en guide. Guiden gengiver modeller for co-creation og design af de anvendelsesorienterede forløb.

Download brochuren “Co-creation: HTX & virksomheder om “pigevenlige” uddannelsesopgaver” (okt. 13, 4 mb). Med eksempler på forsøg i <XX-it>.

Co-creation

Co-creation er en særlig tilgang til at skabe innovation (Kotler, 2010). Co-creation
handler om aktivt at inddrage brugere og interessenter i udvikling af
nye tiltag. Dermed får brugere og interessenter allerede i skabelsesprocessen
indflydelse på udformning af slutproduktet, hvilket fører til engagement og ejerskab.