Co-creation HTX & it- og medievirksomheder

De velafprøvede forsøg af samarbejde mellem HTX og virksomheder har ført til gode effekter hos piger og bæredygtige samarbejdsrelationer. Allerede i projektets afsluttende fase planlægger flere af gymnasierne nye tiltag for de kommende år.

Sammenlagt har forsøgene resulteret i en guide. Guiden gengiver modeller for co-creation og design af anvendelsesorienterede forløb. Med eksempler på forsøg i <XX-it>.

Download brochuren “Co-creation: HTX & virksomheder om “pigevenlige” uddannelsesopgaver” (okt. 13, 4 mb).

Co-creation

Co-creation er en særlig tilgang til at skabe innovation (Kotler, 2010). Co-creation
handler om aktivt at inddrage brugere og interessenter i udvikling af
nye tiltag. Dermed får brugere og interessenter allerede i skabelsesprocessen
indflydelse på udformning af slutproduktet, hvilket fører til engagement og ejerskab.

Øvrige guider, se her