Undersøgelsesresultater

 

 

 

HTX Tønder

HTX Tønder er kendetegnet ved, at en stor del af undervisningen foregår på handelsgymnasiets attraktive lokation. Udover imødekommende lokaler og opholdsarealer, præges miljøet af et stort antal piger. Dermed opstår et samlet indtryk af et kønsmæssigt ligeligt fordelt miljø.

Observation af en 2.G-undervisningslektion gav anledning til nogle refleksioner. Lotte er i en klasse med 14 elever, deraf 3 piger:

  • Lotte kunne ønske sig, at undervisningen indimellem også tager afsæt i nogle pigeemner.
  • Lotte værdsætter grundlæggende den velfungerede gruppearbejdsform på HTX.  Hun bemærker, at rene pigegrupper “nok arbejder lidt mere systematisk”.
  • Hun beskriver sine foretrukne måder at arbejde med it på: Brug af medier og applikationer, fremfor fx HTML-kodning.

 

HTX Mercantec, Viborg

DE FYSISKE RAMMER

HTX Mercantec

Et attraktivt læringsmiljø omhandler også de fysiske rammer: Bygninger, udsmykning, pausefaciliteter og udformning af un