Pigers præferencer og behov for læring og trivsel

Download brochuren “Hvad får piger til at arbejde med it?” (sept. 13, 6 mb). Brochuren sammendrager resultater fra projektets indledende fokusgruppeundersøgelse om unge pigers uddannelsesvalg og ønsker til trivsel og læring. 

Guiden henviser til en række dokumenterede og evaluerede “pigevenlige” undervisningsforløb i <XX-it>. Forløbene er publiceret digitalt, med download mulighed af detaljerede forløbsbeskrivelser. Så vidt muligt, er forløbene beskrevet via projektets fælles didaktiske ramme ´Didaktik 2.0´. De sidste forløb afsluttes pr. 30. november 2013.

“Pigevenlige” brobygningsforløb er pr. okt. 13 delvist stadig under afprøvning. Forløbene publiceres digitalt, med download mulighed af detaljerede forløbsbeskrivelser.