Samlede resultater & konklusioner

Feb. 2014: <XX-it> udgiver slutrapport med samlede resultater, konklusioner og anbefalinger. Rapporten henviser også til evalueringsresultaterne og til de afsluttende produkter, som er frit tilgængelige.

Download her.

Faglige resultater

Projektet <XX-it> har i udgangspunktet haft sigtet imod at udarbejde en række produkter på baggrund af undersøgelser og praksiserfaringer i løbet af projektet. Samtlige produkter er blevet realiseret.

De overordnede konklusioner er tilgængelige her. Konklusionerne bygger på en række kvalitative og kvantitative evalueringer i forbindelse med projektaktiviteterne.

Projektdeltagerne er glade for at udgive følgende materialer til fri brug:

  • En guide, der sammendrager resultater fra projektets indledende fokusgruppeundersøgelse om unge pigers uddannelsesvalg og ønsker til trivsel og læring – udgivet aug. 2013
  • En guide, der beskriver samarbejdsformer mellem HTX-gymnasier og virksomheder til uddannelsesformål – udgivet okt. 2013
  • En guide, der beskriver projektets særligt udviklede model for afdækning af et “pigevenligt” læringsmiljø på HTX, udgivet okt. 2013
  • En række “pigevenlige” undervisningsforløb og brobygningsforløb, publiceret løbende
  • En guide til brug ved vejledning af unge piger, der står foran valg af deres ungdomsuddannelse og som kan udfordre piger i forhold til deres it-karrieremuligheder – forventet udgivelse feb. 2014.

For evalueringer og konklusioner fra læringsforløbene, se her.