Trivsel i undervisningen

TRIVSEL

HTX Herningsholm

Af et godt læringsmiljø forventes, at eleverne trives. Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø opererer med 6 trivselsdimensioner for et godt psykisk arbejdsmiljø. De såkaldte “6 guldkorn” er i anledning af

Observation 1

(Klassedialog om mediematerialer. Mediematerialer omhandler typiske drenge-TV-serier. En enkelt pige sidder alene og bagerst. Den mandlige underviser retter sin opmærksomhed via kropssprog og dialog i stort omfang mod et par opmærksomhedskrævende drenge, der hyppigt bryder ind i undervisningen med både fagligt relevante kommentarer, jokes og personlige betragtninger. Pigen er tilbageholdende. Når hun svarer, foregår det kort og relevant.

Underviseren er tydeligt velforberedt, besvarer tålmodigt spørgsmål og påfører klare noter ud fra elevernes kommenatarer på smartboard til senere omdeling.

Klasselokalet virker umiddelbart rodet og ubenyttede stole står på bordene.)

Manglende inklusion og opmærksomhed, manglende pigerelevante emner.