Formål

Projektet sigter imod at øge integration af it og fremme af innovation på HTX-gymnasier, med særligt fokus på at tiltrække flere piger.

De tekniske gymnasier kan betragtes som nogle af de væsentlige leverandører til uddannelser med vækstperspektiv – indenfor it, teknologi og kommunikation. Ved at fokusere på piger og at udarbejde tiltag i denne sammenhæng, skal projektet bidrage til på sigt at udligne kønsfordeling på de danske teknologiuddannelser. Subsidiært vil en videreudvikling af læringsmiljøerne gavne begge køn.

XX-it vil bidrage til at gøre valg og gennemførelse af en teknisk gymnasial uddannelse mere attraktiv for piger og øge chancen for en mulig it-uddannelse. Der skal banes vej for at piger i stigende grad søger ind i og kan være med til at præge it-branchen. Projektet sigter imod:

  • at konkretisere mulige aspekter og fagligheder, som særligt piger har præferencer og kompetencer for
  • at belyse unges overgang til valg af teknisk gymnasium HTX hhv. en it-faglig erhvervsuddannelse, heriblandt at belyse UU-vejledningen og identificere optimeringsmuligheder for samarbejdet mellem skolerne og vejledningen
  • at belyse og videreudvikle læringsmiljøer i skoler såvel som (praktik)virksomheder, samt at designe og afprøve it-integrerede læringsaktiviteter og tiltag i begge læringsmiljøer

Projektet vil resultere i 5 produkter/resultater:

  1. 1) Undersøgelsesresultater: Pigers præferencer for læringsaktiviteter på HTX – i undervisningsfag såvel som i læringsmiljøet
  2. 2) Guide for HTX-gymnasier: ”Pigerelevante” læringsaktiviteter for it-fag og med it (undervisningscases), samt læringsmiljø på HTX
  3. 3) Beskrivelse af samarbejdsformer for it-virksomhedssamspil på HTX
  4. 4) En række “pigevenlige” læringsforløb: Såvel HTX-undervisningsforløb som brobygningsforløb for folkeskolepiger
  5. 5) Guide for UU-vejledere: Pigers muligheder og vilkår i it-uddannelser og it-branchen

Følg løbende med i udvikling af produkterne. Produkterne bliver frit tilgængelige.