NY vejledningsapp “Gør en forskel med it!”

4. marts 2014: <XX-it> har netop udgivet en ny vejledningsapp til de 13-15 årige piger. App´en kan anvendes i folkeskolens UEA-undervisning, i brobygning på gymnasier og selvfølgeligt også i den personlige vejledning – uanset om den foregår individuelt eller i en gruppe.

”Gør en forskel med it” viser, hvilke it-funktioner og it-jobs der ligger bag en lang række dagligdags situationer. Vi tager for givet, at alt omkring os fungerer og tænker ikke over, at det er it-teknologier der præger vores dagligliv, vores fritid og vores samfundsstrukturer. It er faktisk med til at redde liv!

De sikre piger skal også udfordres på deres uddannelsesvalg!

Det er én af hovedkonklusionerne i <XX-it>. For hvem siger, at piger kun skal ind i jobs inden for omsorg, kommunikation eller design? Der skal sættes både tidligt og vedvarende ind for at de unge også søger henimod brancher, som man som pige eller dreng traditionelt ikke overvejer at uddanne sig til.

Læs mere om app´en her.