Rollemodeller skal få kvinder tilbage i IT

8. marts 2016: “Rollemodeller skal få kvinder tilbage i IT” – artikel om initiativet DigiPippi, et socialt fællesskab for piger med en interesse for IT og den stadig voksende mosaik af digitale muligheder.

De første kodere var faktisk kvinder, og ved oprettelsen af IT-fagforeningen Prosa i 1967, var kønsfordelingen næsten lige mod blot 15 procent kvindelige medlemmer i dag.

Samtidig er kvinderne forsvundet fra IT-uddannelserne siden begyndelsen af 80erne. Her er det nu ned til mindre end hver 10. studerende, som er kvinde, og universiteterne efterlyser kvinder til de “hårde” IT-uddannelser inden for datalogi og softwareudvikling med lys og lygte. Det er nemlig uddannelser som Humanistisk Informatik, IT og kommunikation og andre kombinationsuddannelser, der trækker den samlede kønsfordeling på IT-uddannelserne op.

Eva Fogs pointer matcher helt de konklusioner, som undervisere, vejledere, virksomheder og piger i <XX-it> kom frem til.