Ind i fremtiden

Projektet har taget udgangspunkt i unge pigers fremtidsdrømme og forestillinger om uddannelsesvalg for at kunne videreudvikle læringsaktiviteter og -miljø på HTX i en velbegrundet retning.

Til dette formål er der gennemført en række fokusgruppeinterview med piger i 8. og 9. klasser på folkeskoler. Samtidigt har projektet kortlagt UU-centrenes lokale vejledning af folkeskolepigerne i 8.-10. klasse og peger på UU´s kapaciteter og begrænsinger i denne sammenhæng.

Resultaterne af undersøgelsen er omsat til en guide til brug i vejledning af unge piger. Guiden udgives i løbet af februar 2014. Yderligere er undersøgelsen brugt til at videreudvikle samspillet mellem UU og HTX, heriblandt brobygningsaktiviteter.