Projekt

De tekniske gymnasier kan betragtes som nogle af de væsentlige leverandører til uddannelser med vækstperspektiv – indenfor it, teknologi og kommunikation.

Ved at fokusere på piger og at udarbejde tiltag i denne sammenhæng, skal projektet bidrage til på sigt at udligne kønsfordeling på de danske teknologiuddannelser. En videreudvikling af HTX´ læringsmiljøer vil slutteligt komme begge køn til gode. Dermed skal der banes vej for at piger i stigende grad søger ind i og kan være med til at præge it-arbejdspladser. Projektet sigter imod:

  • at konkretisere mulige aspekter og fagligheder, som særligt piger har præferencer og kompetencer for
  • at belyse unges overgang til valg af teknisk gymnasium HTX, heriblandt at belyse UU-vejledningen og identificere optimeringsmuligheder for samarbejdet mellem HTX og vejledningen
  • at belyse og videreudvikle læringsmiljøer i de tekniske gymnasier såvel som (praktik)virksomheder, samt at designe og afprøve it-integrerede læringsaktiviteter og tiltag i læringsmiljøer

< XX it > foregår i perioden august 2012 til december 2013. Download aktivitetsplan (vs. juni 2012).